HEM

Välkommen

Omtanke Psykologi bedriver utbildning och handledning i Compassion Fokuserad Terapi (CFT).

Anna Bratt, Ph.D och psykolog forskar på effekten av compassion-fokuserad terapi (CFT) och compassion-fokuserade tekniker.

Intresset för compassion-fokuserade metoder har ökat de senaste åren. Ett forskningsprojekt inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Borås, visar att ungdomar som lider av psykisk ohälsa, får ökad tilltro till sig själva när de har gått i CFT i grupp.


Parallellt med att ungdomarna gick i grupp så fick deras föräldrar delta i en föräldragrupp resultaten visade att tilltron till deras egen föräldraförmåga ökade.I studien undersöktes också om deltagarnas nivåer av medkänsla och upplevd stress, förändrades av att delta i CFT.


Ett annat område som Anna Bratt forskar inom är medkänsla hos äldre.

Vill du veta mer om effekten och erfarenheter av CFT? Klicka på någon av knapparna nedan.

Studentlitteratur


Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa finns nu ute i butiken.


Ett kapitel handlar om medkänslans betydelse för åldrande och hälsa.


Boken är skriven av Mikael Rennemark och Anna Bratt.